8 hours ago

Ołoszenie – warsztaty i symulacjeOłoszenie – treningi z logistyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

2 days ago

Publikacja – warsztaty z chińskiegoZawiadomienie – treningi z adrogologii

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

2 days ago

Informacja – kursy z meycyjnyZawiadomienie – szkolenia z niemieckiego

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013http://szkolenia-onlin read more...

2 days ago

Decyzja – kursy z socjologiiZaproszenie – szkolenia z meycyjny

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim read more...

3 days ago

Informacja – szkolenia z integracyjneOłoszenie – szkolenia z panowania nad stresem

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

3 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z marketinguOłoszenie – kursy z podejmowania decyzji

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

3 days ago

Ołoszenie – kursy z politologiiInformacja – kursy z rolnictwa

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013ht read more...