11 months ago

Informacja – szkolenia z francuskiegoZaproszenie – kursy z informatyki

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)

11 months ago

Informacja – kursy z meycyjnyZawiadomienie – szkolenia z niemieckiego

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013http://szkolenia-onlin read more...